Trang chủ / Tiến độ dự án / Cập nhật đến 28/02/2017 – Tiến độ thi công Dự án The Vesta

Cập nhật đến 28/02/2017 – Tiến độ thi công Dự án The Vesta

Dự án The Vesta đang được triển khai hoàn thiện các hạng mục điện nước, trần thạch cao và ốp lát.

Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tiến độ dự án The Vesta ngày 28/02/2017:

Tòa V1 đã xong toàn bộ phần bê tông, đang xây đến tầng 16

Tòa V2 đã xong toàn bộ phần bê tông, đang xây đến tầng 13
Tòa V3 đã xây xong
Tòa V3 đã trát và ốp lát được 50%
Tòa V4, V5 đã xây xong
Tòa V4, V5 đã trát đến tầng 12, đã bắt đầu ốp lát từ tầng 10 trở xuống
Tòa V6 đã xây xong
Tòa V6 đã trát xong, đã ốp lát được 10%

Tư vẫn miễn phí (24/7/365):
Mr. Đại Dương: 0969.866.655 – 093.6789.332
(Phòng phòng Ban Kinh doanh Hải Phát)